Program

ALTERNATIVER TIL KRIG – VEIER TIL FRED

Konferanse om Ukraina-krigen i Litteraturhuset i Oslo 4. november 2023

(I del I av konferansen er konferanseinnledningene og paneldebatten på engelsk, i del II er innledningene på norsk og svensk).

10:00 Åpning av konferansen

10:10 Susan Watkins, Editor of New Left Review: The American World Order and the Russian Invasion of Ukraine

10:50 Wolfgang Streeck, Professor, emeritus director of the Max Planck Institute for the Study of Societies, Köln: The Irresponsibility of Bystanders

11: 30 Panel discussion. Contributions from Sverre Lodgaard (Senior researcher, NUPI) and Øyvind Østerud (Professor, University of Oslo)

12:15 Pause

II

13:00 Kunstnerisk innslag ved Jørn Simen Øverli og Zakarias Meyer Øverli

13:05 Sigurd Allern (Professor emeritus, UiO) Krig, propaganda og ytringsfrihetens grenser

13:35 Frida Stranne (Universitetslektor, Högskolen i Halmstad/Uppsala universitet):

Från ‘duva’ til ‘hök’ utan debatt – om den svenska försvarspolitiska omsvängningen och bristen på dialog

14: 10 Pause

14: 30 Julie Wilhelmsen (Forsker 1, NUPI): Russlands utvikling etter Ukraina-krigen – og hvilken rolle landet kan tenkes å spille i framtidens multipolare verden

15: 00 Arne Overrein (Dosent, emeritus, Universitetet i Tromsø): Realisme og moralisme i internasjonal politikk

15: 35 Pause

16:00 Kunstnerisk innslag ved Birgitte Grimstad og Yonatan Shapira

16:05 Paneldebatt: Alternativer til krig – veier til fred

  • Kai Eide (tidligere FN-diplomat i Afghanistan og tidligere ambassadør til OSSE i Wien og til NATO)
  • Synne H. Bjørbæk, politiker (Rødt), medlem av Forsvarskommisjonen
  • Jørgen Johansen, redaktør, fredsforsker og forfatter                       

17:35 – 17:45 Avslutning av konferansen

Det vil under de ulike delene av konferansen bli åpnet adgang til korte spørsmål fra salen, under forutsetning av at tiden tillater det.