Om

Anti-krigskonferanse i Oslo 4. november 2023

Russlands folkerettsstridige invasjon i Ukraina har ført til en krig med enorme lidelser og ødeleggelser, først og fremst for Ukraina og ukrainerne, men også for Russland og for Europa. Den globale maktkampen mellom USA/NATO og Russland og Kina har nå gått inn i en ny og farlig fase. Storkrig, i ytterste fall med bruk av kjernevåpen, kan ikke utelukkes. Hundretusener av soldater er drept eller skadd, titusener av sivile ukrainere er drept. Åtte millioner er flyktet ut av landet – nær hver femte ukrainer. Krigen – og de økonomiske sanksjonene som er innbygd i den – får dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien.

Verken Russland, Ukraina eller USA/NATO har hittil uttrykt noen reell interesse for våpenhvile og forhandlinger om en fredsavtale. Dette til tross for at fagmilitære vurderinger går ut på at ingen part kan vinne en endelig seier i overskuelig framtid. For øvrig har verken Russland, Ukraina eller NATO klargjort hva som menes med «endelig seier». I stedet fortsetter den militære opptrappinga, inklusive USA/NATOs massive våpeneksport.

Fredsinitiativene som det siste halvåret er tatt av land i det Globale Sør har til nå vært resultatløse. Fredsforhandlinger, sikkerhetsgarantier for involverte parter og garantier for Ukrainas uavhengighet, er eneste farbare vei til å få slutt på krigen. 

På denne bakgrunnen har vi tatt initiativ til en bred anti-krigskonferanse i Oslo lørdag 4. november 2023 i Litteraturhuset. Hensikten med konferansen er å belyse de grunnleggende årsakene til krigen, samt drøfte mulige strategier for å få slutt på den, herunder også fredsbevegelsens betydning. 

Konferansen arrangeres av tidsskriftene Gnist og Vardøger.

Med hilsen

Sigurd Allern, Mathias Bismo, Bodil Christine Erichsen, Per Medby, Arne Overrein

Arrangementsgruppe