Alternativer til krig – veier til fred

Konferanse om Ukrainakrigen og dens internasjonale konsekvenser.

Litteraturhuset i Oslo, 4. november 10:00-17:45

Her finner du videoopptakene fra konferansen:

https://tinyurl.com/2pwecbdv